Η Οργανωτική Επιτροπή δίδει άλλες 100 τελευταίες θέσεις....

Φτάσαμε τις 2.100 εγγραφές, η Οργανωτική Επιτροπή θα διευκολύνει δίδοντας άλλες 100 ΘΕΣΕΙΣ. Οριστικό κλείσιμο των εγγραφών στον αριθμό των 2.200 συμμετεχόντων.

Ευχαριστούμε

Η Οργανωτική Επιτροπή