Περιγραφή Διαδρομής ΑμΕΑ

H διαδρομή είναι κυκλική, ξεκινάει από την Πλατεία Πάρκου στρίβει αριστερά στην οδό Κολοκοτρώνη για εκατό (100) μέτρα,  στη συνέχεια στρίβει αριστερά πάλι στον πεζόδρομο της  Ροζάκη  Αγγελή και  τέλος μετά από 150 μέτρα στρίβει στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου για να καταλήξει στον τερματισμό στη Πλατεία Πάρκου. Η διαδρομή αυτή καλύπτει απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων.